Spelets gång – Padeltennis Regler


Spelets gång - Padeltennis Regler

Last Updated on april 12, 2024 by Tennis

REGEL 15. BOLL I SPEL

Bollen slås alternativt av någon av spelarna i vardera laget..

Bollen är i spel från det ögonblick den har servats (om den inte var fel eller skall spelas om) och fortsätter tills poäng tagits. Detta sker när bollen vidrör väggarna direkt på motståndarnas sida eller stängslet, studsar två gånger på marken eller när en spelare slagit bollen korrekt på motståndarnas sida och bollen sedan farit utanför banan och där studsar

OBS: Spelarna kan lämna banan och slå bollen så länge den inte studsat en andra gång

Om bollen passerar nätet, studsar på motståndarna sida far utanför banan träffar ett objekt utanför banan och studsar in igen.Den spelare som slog bollen ges poängen även om motståndarna
kunde ha returnerat den.

Om bollen passerar nätet, studsar på motståndarna sida far utanför banan genom ett hål i stängslet eller fastnar däri. Den spelare som slog bollen vinner poängen.

En spelare kan slå bollen mot någon av sina väggar sa att bollen passera över nätet till motståndarna sida, dock ej med serven.

En boll som studsar i vinkeln (hörn) mellan en vägg och marken är korrekt.

 

REGEL 16. VOLLEY

Volley är tillåtet dock inte på serven.

 

REGEL 17. BOLL SOM STUDSAR PÅ ANLÄGGNINGENS FÖREMÅL

Om bollen efter att ha studsat på banan studsar i något anläggningens föremål, så är bollen fortfarande i spel och skall returneras innan den studsar en andra gång på banan.

Om bollen studsar på lampor eller tak, (täckta banor), så är poängen avgjord.

 

REGEL 18. GILTIG RETUR

a) Om bollen vidrör nätet eller dess näthållarna och sedan studsar på motståndarnas sida.

b) Om bollen efter att ha studsat på banan och sedan träffat en av väggarna återvänder till spelarens bana som slagit den och spelaren slår den. Så länge som de, deras kläder eller racket inte rört nät, näthållare eller motståndarnas bana.

c) Om till följd av riktning och kraft i skottet, bollen studsar på motståndarnas bana och flyger bort från banan eller träffar tak, lampor eller andra objekt som inte är del av banan.

d) Om bollen i spel träffar ett objekt som finns på motståndarna sida, (en annan boll, kläder eller racket), så vinner de som slog bollen, poängen.

e) Om bollen studsar på motståndarna sida och därefter rör stängslet eller någon av väggarna. Motståndaren måste returnera bollen innan den studsar en andra gång.

f) En skoppad eller skjutsad boll är så länge den inte har blivit träffad 2 gånger och träff skett vid en rörelse.

 

REGEL 19. FÖRLORAD BOLL

Ett lag förlorar en poäng :

 • Om en av spelarna, deras racket eller något av vad de har på sig, rör vid nätet
  näthållarna eller motståndarnas sida av banan inkluderat stängslet, medan bollen är i spel.
 • Om bollen studsar en andra gång på banan innan den returneras.
 • Om bollen är returnerad innan den har passerat nätet.
 • Om en spelare slår bollen så att den direkt träffar någon av motståndarna väggar, stängslet eller något objekt utanför banan.
 • Om spelaren returnerar bollen, den träffar nätet eller dess näthållare och sedan inte studsar på motståndarnas sida.
 • Om en spelare träffar bollen två gånger (dubbel träff)
 • Om bollen i spel träffar spelaren eller något spelaren bär förutom racket.
 • Om en spelare träffar bollen och denna vidrör stängslet på egna sidan.
 • Om man träffar bollen genom att kasta racket.
 • Om de hoppar över nätet under spel.
 • Endast en spelare får returnera bollen.

OBS: Det räknas inte som dubbel träff när båda spelarna försöka nå bollen samtidigt och bara en
träffar, eller när den andra träffar partnerns racket.

 

REGEL 20. (Tillfällig)

På vissa banor finns ett utrymme mellan nätet och näthållarna. Om bollen passerar här
är den giltig om den passerar med en höjd som överstiger nätet.

 

REGEL 21. Spel utan avbrott

I princip skall spelet pågå utan avbrott från matchens början till dess matchen är avgjord

 • Förutom i de tillåtna vilo perioderna (regel 1).
 • Förutom vid Byte av sida (regel 1).
 • Förutom vid en 5 sets match (regel 13)

d) Matchen skall aldrig avbrytas, försenas, uppskjutas med syftet att ge spelare chansen att återhämta sig eller mottaga spel råd. (utom under tillåten tid).

Recent Content