Serven – Padeltennis Regler


Serven - Padeltennis Regler

Last Updated on maj 17, 2023 by Tennis

Regel 1. PLACERING AV SPELARNA

  • Spelet spelas i par
  • Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen.
  • Mottagaren kan stå fritt i sitt område på banan, det kan även partnern till mottagare och partnern till servaren.
  • Sidbyte sker när antalet games är ett udda tal.

Maximal vilotid mellan games är 90 sekunder.

 

Regel 2. VAL AV SIDA OCH SERVE

Val av sida och valet att bli servare eller mottagare i det första gamet skall avgöras genom lottning. Det par som vinner lottningen har rätt att välja mellan;

 • Serva eller mottaga, det andra paret får då välja sida
 • Sida av banan, det andra paret får då välja att bli servare eller mottagare
 • Begära att deras motståndare väljer först

 

REGEL 3. SERVEN

Serven måste utföras på följande sätt.

 • a) Spelaren som servar (servaren) måste ha båda fötterna bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidoväggen. Bollen skall slås över nät och träffa serverutan på diagonalt motsatt sida, bollen måste studsa inuti eller på raden som begränsar serverutan. Första bollen i varje game skall servas från höger sida av mittlinjen.
 • b) Servaren måste studsa bollen bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidoväggen.
 • c) En funktionshindrad spelare med bara en arm får studsa bollen med hjälp av racket.
 • d) Servaren får inte röra servelinjen med sina fötter, eller inträda i området som är en fortsättning av mittlinjen givet att serven är diagonal.
 • e) Vid serve måste spelaren träffa bollen på eller under midje höjd och vid tillfället ha minst en fot i marken.
 • f) Servaren får vid serve inte gå springa eller hoppa, små rörelser som inte påverkar den ursprungliga hållning är tillåtna.
 • g) Om spelaren missar bollen när de försöker att träffa den är serven förbrukad.
 • h) Om bollen servas av misstag från fel sida, skall detta rättas till omedelbart. Alla poäng som uppkommit är dock giltiga. Om endast 1 felserve skett skall detta också räknas.

 

REGEL 4. FELSERVE

Serven är fel om:

 • a) Servaren bryter mot regel 3.
 • b) Servaren missar bollen helt vid försök att serva.
 • c) Efter serve, om bollen studsar utanför mottagarens serveruta. Serverutans linjer räknas som inne.
 • d) Efter serve, om bollen träffar servarens partner.
 • e) Efter serve, om bollen passerar över nätet, studsar och rör stängslet som markerar gränsen för motståndarna serveruta, före andra studs. (Endast vid serve).
 • f) Efter serve, om bollen vidrör någon av väggarna på servarens området, även om bollen senare går över nätet och till mottagarens serveruta.
 • g) Om bollen studsar fel och det är inte möjligt att slå eller nå den.
 • h) Om det tar servaren mer än 25 sekunder att serva efter föregående poäng.

 

REGEL 5. SERVEORDNING

Det lag som ska serva i matchens första game bestämmer vilken av spelarna som skall serva första gamet. Efter slutet av det första gamet så är det mottagande parets tur att serva. Denna turordning fortsätter tills setet är slut. När turordningen är bestämd så kan den inte ändras förrän nästa set.

I början av vart set så avgör spelarna som har serven vem av de två som skall serva först. Efter det så tas serve i turordning.

Om en spelare servar i fel turordning, måste den spelare vars tur det var, serva så snart felet upptäckts. Alla poäng innan upptäckten av felet är giltiga, men om det bara gäller 1 felserve innan felet upptäcks så räknas inte detta. Om gamet hinner avsluta innan felet upptäcks, så fortsätter serve turordningen som den är (även om fel) till slutet av setet.

Recent Content