Mottagare och retur – Padeltennis Regler


Mottagare och retur - Padeltennis Regler

Last Updated on maj 17, 2023 by Tennis

REGEL 6. Mottagare och Retur

  • Den spelare som skall returnera serven måste vänta tills bollen studsar i sin serveruta och slå den innan den studsar en andra gång.
  • Om bollen studsar två gånger inne på mottagarens sida, även efter om bollen träffat en av väggarna, så anses serven rätt och poäng går till servarens sida..
  • Om den mottagande spelaren träffar bollen innan den studsar eller returnerar fel så förlorar de poängen

 

REGEL 7. MOTTAGARE ORDNING

Laget som skall vara mottagare i första gamet i vart set skall bestämma vilken spelare som skall ta emot gamets första poäng. Den spelaren fortsätter att mottaga första poäng i alla game till
slutet av setet.

Spelarna alternerar mottagandet av serven. Ordningen kan inte ändras under setet men kan göras så vid start av påföljande set.

Om mottagare ordningen under ett game blir förvrängd av mottagarna så skall spelet fortgå i den ordning till gamet är slut. I följande game så skall den ursprungliga ordning gälla. Om upptäckten sker när felaktig spelare returnerar serven så förlorar mottagarna poängen.

 

REGEL 8. ANTAL SERVAR

Servaren är tillåten en andra serve om den första inte är giltig. Den andra görs från samma sida som den första och omedelbart efter den.

 

REGEL 9. FÖRBEREDELSE AV MOTTAGANDE

Servaren skall inte serva förrän mottagaren är redo, om mottagaren inte är redo, eller gör några ansträngningar för att returnera bollen, så kan servaren inte göra anspråk på poäng även om serven var bra. Om mottagaren inte är redo så kan inte felserve dömas. 25 sekunder regeln, 4H måste dock respekteras.

 

REGEL 10. SERVE TRÄFFAR MOTTAGARE

Om spelaren som tar i mot serven eller dess partner träffas av eller rör vid bollen med racket innan studs, så är det servarens poäng.

 

REGEL 11. OMSPEL AV BOLL

  • Bollen vidrör nätet eller näthållarna och faller sedan ner i servemottagarens serveruta, så länge den inte rör stängslet innan andra studsen.
  • Om efter det att bollen har vidrört nätet eller näthållarna, träffar någon av spelarna.
  • Om mottagaren inte är redo (Regel 9).

Om omspel av boll sker vid första serven då skall den gå om. Om det sker vid andra serven så
går endast, andra serven om.

Boll spelas om även vid följande:

  • Om bollen går sönder under gamet.
  • Om spelet avbryts av oförutsedda händelser bortom kontroll av spelare.

Spelaren som under spelet anser att en situation kräver omspel av skall omedelbart göra det känt för domare, och inte låta spelet fortsätta. Rätten till omspel av boll går förlorad vid poäng.

Domare kan beordra ett omspel av en poäng, servaren har då rätt till två servar.

 

REGEL 12. STÖRNINGAR

Om en Spelaren blir störd eller hindrad av ett oavsiktligt agerande av motståndare eller av något utanför spelarens egen kontroll, (med undantag av partner eller fasta tillbehör), skall poängen spelas om.

Om en spelare avsiktligt eller oavsiktligt stör en motståndare under spel: i det första fallet kommer domare kommer att ge motståndarna poängen och i andra fallet om poängen är vunnen av spelare som skapat störningar, så spelas bollen om.

Recent Content