Vad betyder dubbelträff i tennis?


Last Updated on april 12, 2024 by Tennis

I tennis används termen ”dubbelträff” för att beskriva en specifik händelse som inträffar när bollen träffar racketen två gånger i rad på en enda sving. Detta är en oavsiktlig händelse och betraktas som en felaktig slagteknik enligt tennisreglerna.

När en spelare gör en dubbelträff innebär det att bollen först träffar racketen och sedan träffar den igen utan att ha rört marken eller något annat objekt. Detta kan hända av olika anledningar, till exempel om spelaren träffar bollen för tidigt eller om racketen studsar på ett sätt som orsakar en oavsiktlig dubbelträff.

En dubbelträff resulterar i att poängen går till motståndaren. Enligt tennisreglerna betraktas dubbelträff som en förlorad poäng för den spelare som utförde den. Detta beror på att det anses vara en oegentlighet och ett brott mot spelets regler.

Dubbelträff är vanligtvis oavsiktlig och inträffar sällan i professionell tennis på grund av spelarnas höga tekniska färdigheter och noggranna racketkontroll. Men det kan fortfarande hända i amatörtävlingar eller när spelare som är mindre erfarna eller skickliga deltar.

Det är viktigt att notera att en dubbelträff inte ska förväxlas med en ”dubbel touch” där spelaren medvetet slår bollen två gånger i syfte att utföra en viss teknik eller skottvariation. En dubbel touch är tillåten i vissa situationer, men det kräver en annan teknik och avsikt från spelaren.

Sammanfattningsvis kan vi säga att en dubbelträff i tennis inträffar när bollen träffar racketen två gånger i rad på en enda sving och betraktas som en felaktig slagteknik enligt tennisreglerna. Det resulterar i att motståndaren vinner poängen och betraktas som en oegentlighet i spelet.

Recent Content