Racket – Padeltennis Regler


Racket – Padeltennis Regler Racket – Padeltennis Regler

Last Updated on april 12, 2024 by Tennis

Specifikationerna för utformningen av Padel Racket regleras av International Federation of Padel.

– De maximala måtten för racket är 45,5 cm lång, 26 cm bred och 38 mm tjock.
– Den yta som används för att träffa bollen får vara plan, jämn eller ojämn, men inte överstiga 30 cm i längd och 26 cm bred.
– I mitten av racket finns ett obegränsat antal hål som var och en mäter mellan den 9 och 13 mm.
– I Handtaget skall det finnas en säkerhets lina som är knutet till spelarens handled. Detta för att förhindra olyckor. Dess användning är obligatorisk

Racket görs i ett stycke av lätt komposit material med lufthål, detta gör att bollens fart blir lägre än vid tennis, och det relativa korta racket gör också att det blir lättare att behärska och man kan enklare få till ett underhållande spel.

Recent Content