Poängräkning – Padeltennis Regler


Poängräkning - Padeltennis Regler

Last Updated on april 12, 2024 by Tennis

REGEL 13. POÄNG I ETT VANLIGT GAME

I ett vanligt game benämns poängen som följer där servarens poäng anges först:

  • Ingen poäng: “Noll”
  • Första poängen: “15”
  • Andra poängen: “30”
  • Tredje poängen: “40”
  • Fjärde poängen : “Game”

Om båda lagen har vunnit tre poäng, är ställningen “40 – lika”. Efter “40 – lika” blir ställningen “fördel” för det lag som vunnit följande poäng. Om samma spelare/lag vinner även nästa poäng vinner de även gamet. Om däremot motståndarna vinner nästa poäng blir ställningen “lika”. Ett lag behöver vinna två poäng efter varandra direkt efter “lika” eller “40 – lika” för att vinna ett game.

Laget som först vinner sex game vinner setet förutsatt att det är med en marginal av två game över motståndarna. Om det behövs skall setet fortsätta till dess denna marginal har uppnåtts om man inte tidigare kommit överens om en tiebreak. (Regel 14)

Matcher kan vara bäst av 3 eller 5 set. I matcher som är bäst av 5 kan det finnas en viloperiod på 10 minuter efter 3 set om detta har begärts av något av paren.

 

REGEL 14. TIEBREAK

Om tidigare överenskommet skall vid sex lika ett tiebreakgame spelas.

I ett tiebreakgame räknas poängen “noll”, “1”, “2”, “3” etc. Laget som först vinner sju poäng vinner gamet och setet, under förutsättning att det är med en marginal av två poäng över motståndarna. Vid behov fortsätter tiebreakgamet till dess denna marginal är uppnådd.

Den spelare som står i tur att serva, skall serva första poängen i tiebreak. De följande
två poängen skall servas av motståndarna. Efter detta skall varje lag turas om och serva två poäng var till dess tiebreakgamet är slut

Spelarna byter sida var 6 poäng och har 25 sekunder att göra det.

Vinnarna av tiebreak vinner setet 7-6

I nästa set startar paret serva som inte startade serva i tiebreak.

Recent Content